Uitnodiging aan alle leden van SV Zandvoort.
U bent uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van S.V. Zandvoort op maandag 17 november 2014 te 20.00 uur.
De agenda, het jaarverslag 2013/2014 en de notulen van 18-11-2013  
Klik op agenda - jaarverslag of notulen om direkt naar de verslagen te gaan.
Het financieel jaarverslag zal binnenkort geplaatst worden.
Een papieren versie van e.e.a. ligt vanaf week 44 in de bestuurskamer.
*****

1 November moet er betaald zijn wil je nog kunnen spelen.

De F6 is morgen het team van de week!

*****


Vrijwilligersavond!!!!!!
Alle vrijwilligers zijn op vrijdag 28 november welkom!!
*****

Hoofdsponsors: